กระทรวงเศรษฐกิจดิจิตอลแถลงว่าทั้งโครงการสามารถประหยัดเงินลงทุนจำนวน 5 พันล้านบาทสำหรับหน่วยงานของรัฐ นอกจากนี้ยังจะดึงดูด บริษัท ดิจิตอลทั่วโลกเพื่อจัดตั้งธุรกิจในอียู โครงการนี้คาดว่าจะมีผู้คนจำนวน 3 ล้านคนในพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองทางทิศตะวันออก การสร้างศูนย์ทดสอบ 5G, การจัดตั้งเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวัตกรรมดิจิทัล

และสถาบัน IoT มูลค่ารวม 1.8 พันล้านบาท ในปีที่ผ่านมาได้รับงบประมาณจำนวน 1.74 พันล้านบาท โครงการอื่น ๆ จำนวน 6 โครงการมูลค่า 815 ล้านบาทเกี่ยวข้องกับการพัฒนา IoT เพื่อรองรับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะและการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าอัตโนมัติมูลค่า 3,550 ล้านบาท นายกรัฐมนตรีกล่าวในที่ประชุมว่าผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องรีบเร่งในการพัฒนาโครงการนี้เนื่องจากจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในโซนนี้และสามารถรองรับการลงทุนในสหภาพยุโรปได้ในอนาคต