กระทรวงต่างประเทศของสหรัฐก็ส่งสารแสดงความยินดีกับรัฐบาลชุดใหม่ และรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐยังเตรียมเยือนไทยช่วงปลายเดือนนี้ ตอกย้ำว่าสหรัฐให้ความสำคัญกับไทยและภูมิภาคนี้มากแค่ไหน โดยเฉพาะในช่วงที่สหรัฐและจีนมีกรณีขัดแย้งทั้งด้านเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างกัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐแสดงความยินดีกับรัฐบาลชุดใหม่ของไทย

ภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา พร้อมระบุว่า สหรัฐเฝ้ารอที่จะได้ร่วมงานกับรัฐบาลไทยชุดใหม่ เพื่อยกระดับความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีของการเป็นพันธมิตรและหุ้นส่วนในระดับทวิภาคีให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นดังเช่นความร่วมมือที่ยาวนานและแน่นแฟ้นตลอดระยะเวลานานกว่า 2 ศตวรรษที่ผ่านมา และสหรัฐสนับสนุนความโปร่งใส ตลอดจนธรรมาภิบาลที่ดีในการปกครอง และยึดมั่นหลักการดังกล่าวในการร่วมงานกับรัฐบาลและชาวไทยสืบต่อไป